برچسب: گردشگری مازندران

توسعه گردشگری با راه ‌اندازی دفاتر اطلاع ‌رسانی گردشگری مازندران در کشور های عربی

توسعه گردشگری با راه ‌اندازی دفاتر اطلاع ‌رسانی گردشگری مازندران در کشور های عربی

رییس بنیاد ملی توسعه پایدار گردشگری ایران از راه‌ اندازی دفاتر اطلاع ‌رسانی گردشگری مازندران در کشور های عربی همسایه خبر داد و گفت: این اقدام راهکاری در جهت توسعه ...

آخرین اخبار

مطالب گوناگون