برچسب: ممنوعیت برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در استان کرمان بدون هماهنگی با میراث فرهنگی

ممنوعیت برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در استان کرمان بدون هماهنگی با میراث فرهنگی

ممنوعیت برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در استان کرمان بدون هماهنگی با میراث فرهنگی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: باید تقویم نمایشگاهی صنایع دستی در سال جاری مشخص شود ضمن آن که هیچ دستگاهی بدون هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی نباید نمایشگاه ...

آخرین اخبار

مطالب گوناگون