برچسب: لزوم عزم همگانی برای ثبت روستای موئیل در زنجیره دهکده‌ های گردشگری جهانی

لزوم عزم همگانی برای ثبت روستای موئیل در زنجیره دهکده‌ های گردشگری جهانی

لزوم عزم همگانی برای ثبت روستای موئیل در زنجیره دهکده‌ های گردشگری جهانی

مدیر کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل گفت: روستای گردشگری موئیل یکی از ۱۳ روستای ایران برای معرفی به سازمان جهانی یونسکو و ثبت در زنجیره دهکده ...

آخرین اخبار

مطالب گوناگون