برچسب: تشکل حرفه ای گردشگری

امضاء صدور پروانه بهره ‌برداری تاسیسات گردشگری واگذار شد

امضاء صدور پروانه بهره ‌برداری تاسیسات گردشگری واگذار شد

امضاء صدور پروانه بهره ‌برداری تاسیسات گردشگری واگذار شد معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور از واگذاری امضاء صدور پروانه بهره ‌برداری تأسیسات گردشگری به تشکل ‌های حرفه ‌ای ...

آخرین اخبار

مطالب گوناگون