برچسب: ایجاد زیرساخت ‌های گردشگری نقش بسزایی در پایداری اشتغال دارد

ایجاد زیرساخت ‌های گردشگری نقش بسزایی در پایداری اشتغال دارد

ایجاد زیرساخت ‌های گردشگری نقش بسزایی در پایداری اشتغال دارد

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی چناران در حضور خبرنگار با من بیا گفت: ایجاد زیرساخت ‌های گردشگری در شهرستان می ‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار ...

آخرین اخبار

مطالب گوناگون