برچسب: آیا واگذاری ۱۹ بنای تاریخی و نمایشگاه مشترک ایران، ‌چین و عربستان واقعیت دارد؟

آیا واگذاری ۱۹ بنای تاریخی و نمایشگاه مشترک ایران، ‌چین و عربستان واقعیت دارد؟

آیا واگذاری ۱۹ بنای تاریخی و نمایشگاه مشترک ایران، ‌چین و عربستان واقعیت دارد؟

عمارت مسعودیه که به مدت ۵۹ سال به بخش خصوصی واگذار شده،‌ در حالی ‌که واگذاری آن منقاشه ‌برانگیز شد قائم مقام وزیر میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید ...

آخرین اخبار

مطالب گوناگون